Hologram - Science on Stage Hrvatska
Hologram

Hologram

Osnovna škola

Autor: Maja Kalebić, prof.

Projekt Hologram spoj je dvaju učeničkih projekata za sedmi i osmi razred. Prvi je projekt izrada 3D modela tornja na pulskom Kaštelu.

Učenici su za taj projekt izmjerili dimenzije tornja i s pomoću računalnih programa LayOut, SketchUp i Premiere Pro izradili 2D model te ga potom s pomoću reflektivnih stakala pretvorili u 3D model – hologram. Drugi projekt bio je nadogradnja prethodnog, pri čemu su kao uzorak za izradu holograma poslužila Dvojna vrata.

SonS-Hologram-1.pdf

Preuzmi